Yeni Antrenör Eğitimi Yönetmeliğine Göre Antrenör Eğitim Sistemi

Antrenör Eğitim Programı kapsamında Temel Eğitim için başvurular 26 Ağustos-6 Eylül 2020 tarihleri arasında E-Devlet/Spor Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.Başvuru sırasında karşınıza gelecek tüm ekranlar için detaylı şekilde anlatımımız ektedir.Spor Bilgi Sisteminde yaşanan aksaklıkları lütfen bize bildiriniz.

Anlatımlı kayıt sunumu için: http://sporegitim.gsb.gov.tr/PublicBirim/Edit/images/SGMBASKANLIK/1001/TEMEL%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%20BA%C5%9EVURUSU%20Y%C3%96NLEND%C4%B0RME.pdf

Kaynak: http://sporegitim.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/1001/198728/temel-egitim-basvuru.aspx