Tarih: 25.8.2020 20:30:32

Alıcı Bilgileri

Ad Soyad: Şenol Güneş

Eposta: senolguness@gmail.com

Telefon: 0532 138 05 97

Adres: İstanbul

Satıcı Bilgileri

Ünvan: Sporkariyerim Şenol Güneş. İnsan Kaynakları Yönetmi ve Sportif Eğitim Hizmetleri

Vergi Dairesi: Üsküdar

Vergi No: 4340444259

Eposta: info@sporkariyerim.com.tr

Telefon: 0216 970 08 35

Adres: Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Ankara Asfaltı Yolu 4.km Akasya Kent Etabı A Blok 26.Kat No:149 Üsküdar / İstanbul TELEFON : 0 (532) 138 05 97

ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI

SPORKARİYERİM AKADEMİ Üyelik ve Kullanım Şartları sitenin genel kullanım şartlarını, bununla ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermektedir.

Üye, işleme devam etmeden önce işbu Üyelik ve Kullanım Şartlarını dikkatle okumalıdır. Lütfen, SPORKARİYERİM AKADEMİ’yi kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen Kariyer Akademi sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerin yer aldığı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

SPORKARİYERİM AKADEMİ aşağıda belirtilen tüm koşulları dilediği zaman tek taraflı değiştirme, durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye bu tasarrufu peşinen kabul eder. SPORKARİYERİM AKADEMİ ‘yi ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, SPORKARİYERİM AKADEMİ ’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

SPORKARİYERİM AKADEMİ herkese açık bir sitedir. SPORKARİYERİM üyeliği bulunan kullanıcılar SPORKARİYERİM AKADEMİ sitesi aracılığı ile eğitim satın alabilmektedirler. E-eğitim satın alımı yapılırken SPORKARİYERİM üyeliğinin oluşturulduğu e-posta adresinin üye tarafından doğrulanması gereklidir.

Üyeler bilgileri, sadece Üyelik ve Kullanım Şartları’nda belirlenen amaçlarla kullanabilir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.1. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

1.2. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

1.3. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan üye sorumludur. Aynı şekilde üye, internet ortamında bir başkasının elektronik posta adresini, IP adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.

1.4. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

1.5. Üyenin, SPORKARİYERİM üyelik sisteminin, SPORKARİYERİM AKADEMİ satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, SPORKARİYERİM AKADEMİ’ye zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması, sunulan e-eğitim içeriklerinin kopyalanması, paylaşılması, şifre paylaşımı yoluyla üçüncü kişilere satılması, kiralanması durumlarının SPORKARİYERİM AKADEMİ tarafından tespit edilmesi halinde , SPORKARİYERİM AKADEMİ’ nin kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

2. İçerik Kullanımı

2.1. SPORKARİYERİM AKADEMİ’nin içeriğinde yer alan bütün yazılar, grafikler, fotoğraflar, videolar, animasyonlar, istatistiki bilgiler, sesler SPORKARİYERİM AKADEMİ ve ilgili iş ortakları tarafından vücuda getirilmiş olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, münhasıran SPORKARİYERİM AKADEMİ’ye ve ilgili marka tescil sahiplerine aittir. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya SPORKARİYERİM AKADEMİ’nin izni olmadan link vermek yasaktır.

2.2. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı SPORKARİYERİM AKADEMİ’ye ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2.3. Site münhasıran SPORKARİYERİM AKADEMİ’nin kullanımında olup sitede yer alan herhangi bir unsur diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlanamaz veya SPORKARİYERİM AKADEMİ’nin izni olmadan başka bir internet sitesinden SPORKARİYERİM AKADEMİ sitesine link verilemez, yönlendirme yapılamaz.

2.4. Üye, siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Kariyer Akademi’nin siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üyeye aittir.

3. Sorumluluklar

3.1. SPORKARİYERİM AKADEMİ ’yi ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda iş birliğine gittiğimiz firmalarla paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.

3.2. SPORKARİYERİM AKADEMİ üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı SPORKARİYERİM AKADEMİ’dedir. Eğitim koşulları ve kuralları sayfa içeriğinde yayınlanmıştır.

3.3. SPORKARİYERİM sitesine girerek kayıt işlemlerini tamamlayıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu Üyelik ve Kullanım Şartlarında belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek SPORKARİYERİM AKADEMİ sitesini kullanmaya başlayabilir.

3.4. SPORKARİYERİM AKADEMİ’de yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile ziyaretçi ve üyelerin kullandığı yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesinden dolayı SPORKARİYERİM AKADEMİ’ye bu konuda bir sorumluluk yüklenemez.

3.5. SPORKARİYERİM AKADEMİ, üyenin işbu Üyelik ve Kullanım Şartları’nda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi, yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranması ve sair hallerde SPORKARİYERİM AKADEMİ, üyenin sistemi işbu Üyelik ve Kullanım Şartları’na veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, üyenin yetkili makamlara bildirmek ve üyeliği sonlandırmak hakkına sahiptir. SPORKARİYERİM AKADEMİ, kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Bu durumda SPORKARİYERİM AKADEMİ tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini üyeden talep etme ve yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari, adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkını haizdir.

3.6. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin SPORKARİYERİM AKADEMİ’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.8. SPORKARİYERİM AKADEMİ ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı SPORKARİYERİM AKADEMİ silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.9. Bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere ve üyelere aittir.

3.10. SPORKARİYERİM AKADEMİ, Üyelik ve Kullanım Şartları ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

4. SPORKARİYERİM AKADEMİ’nin Hak ve Yükümlülükleri

4.1. SPORKARİYERİM AKADEMİ , üyenin sitede sunulan hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin SPORKARİYERİM AKADEMİ sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, SPORKARİYERİM AKADEMİ ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.2. SPORKARİYERİM AKADEMİ taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Üyelik ve Kullanım Şartları’nı herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. SPORKARİYERİM AKADEMİ’nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. SPORKARİYERİM AKADEMİ, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, SPORKARİYERİM AKADEMİ’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve SPORKARİYERİM AKADEMİ sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

4.3. İşbu Üyelik ve Kullanım Şartları hükümlerine aykırı materyalleri SPORKARİYERİM AKADEMİ sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın SPORKARİYERİM AKADEMİ tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.4. Üye/Kullanıcı, işbu Üyelik ve Kullanım Şartları ‘nı okuyup kabul ettikten sonra kendisine SPORKARİYERİM AKADEMİ, SPORKARİYERİM AKADEMİ’ye ait olan ve/veya Kariyer Akademi’nin iştiraki olan diğer internet siteleri tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, SPORKARİYERİM AKADEMİ tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcı’dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

Üye dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu Üyelik ve Kullanım Şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, SPORKARİYERİM AKADEMİ’ye çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. SPORKARİYERİM AKADEMİ, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip SPORKARİYERİM AKADEMİ derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir

4.5. SPORKARİYERİM AKADEMİ sayfasında yer alan eğitim programlarının ücretleri, SPORKARİYERİM AKADEMİ tarafından tek taraflı olarak her zaman değiştirilebilir. Üye sistemi kullanmaya başlayarak işbu durumu peşinden kabul eder.

5. Gizlilik İlkeleri

5.1. Tüm üyelerimize ait kişisel bilgiler, kati suretle gizlilik içerisinde alınmaktadır. Bununla beraber iş sürecimizin sorunsuz ilerlemesi için üye bilgilerimizin saklanması ve kullanımı kısmen gereklidir. SPORKARİYERİM AKADEMİ üye bilgilerini yeni kampanyalar hakkında bilgi vermek, ürün ve hizmet sunumunu iyileştirmek üzere saklar ve kullanır. Ayrıca gerektiğinde anonim kullanıcı profilleri pazar araştırması için kullanılmaktadır.

5.2. SPORKARİYERİM AKADEMİ sitesine, SPORKARİYERİM.COM üyeliği ile giriş yapan kullanıcı eğitim satın alırken kredi kartı bilgilerini paylaşacaktır. Paylaşılan kredi kartı bilgileri SPORKARİYERİM AKADEMİ tarafından gizli tutulacak, üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek : Kredi kart numarası ) Kariyer Akademi tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak anlaşmalı olduğumuz bankalara aktarılmaktadır.

5.3. Üyeler SPORKARİYERİM AKADEMİ’de kendileri hakkında hangi bilgilerin saklanmış olduğunu öğrenmek için ücretsiz olarak yazılı bilgi talep edebilirler. Olası düzeltmeler, engellemeler veya bilgilerin silinmesi hakkındaki talepleriniz ( yasaların öngördüğü ölçüde ) derhal işleme alınmaktadır. Bilgilerin korunması ve güvenliği hakkında Kariyer Akademi’ye sormak istediğiniz başka sorular olursa, her zaman info@sporkariyerim.com.tr e-posta adresimizi veya telefon numaralarımızı kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

6.Yürürlük

İşbu Üyelik ve Kullanım Şartları üyenin, Sporkariyerim.com üyeliğini kullanarak SPORKARİYERİM AKADEMİ üyeliğini başlatması ile yürürlüğe girecek ve şartlarda belirtilen hallerden biri nedeniyle fesih edilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Üyelik ve Kullanım Şartları’nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

8. Tebligat Adresleri

8.1. Üyenin SPORKARİYERİM AKADEMİ’ye bildirdiği eposta adresi (sporkariyerim.com üyeliğini oluşturduğu e-posta adresi), bu Üyelik ve Kullanım Şartları ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

8.2. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

8.3. Yine SPORKARİYERİM AKADEMİ’nin üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın SPORKARİYERİM AKADEMİ tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

Üye, bu Üyelik Ve Kullanım Şartları’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.