Pilates Eğitmeni Nasıl Olunur ?

PİLATES EĞİTMENİ NASIL OLUNUR ?
Sektöre girmek isteyenlere özel yaptığımız araştırmaları sizlerle paylaşıyoruz.
PİLATES NEDİR ?
Pilates’in, 100 yıllık bir geçmişi olan asıl amacı kontroloji metoduyla zihin ve beden bütünlüğünü öngören, denge, nefes ve hareket sistemlerinin, eklem ve kemikleri hayat boyu korumak için kasları güçlendirmeye, esnetmeye ve özellikle içsel karın kaslarının kuvvetlendirilmesine yardımcı olan bir egzersiz sistemidir.
Pilates Eğitmeni Meslek Tanımı :
Spor salonlarında veya özel pilates salonlarında kişilerin fiziksel yapısına göre, hazırladığı programlar doğrultusunda, vücutlarını daha verimli hale getirmek için sistematik olarak çalışmalarını sağlayan, aletli veya aletsiz pilates egzersizlerinin nasıl uygulanacağına dair bilgiler vererek onları kontrol eden nitelikli kişidir.
Meslek Ana Grubu: Yardımcı Profesyonel Meslek MensuplarıMeslek Alt Ana Grubu: Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek MensuplarıMeslek Grubu: Güzel Sanatlar, Eğlence ve Spor İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek MensuplarıMeslek Birim Grubu: Atletler, sporcular ve ilgili meslek mensuplarıGereken Minimum Eğitim Düzeyi: Lise, Üniversite, Ulusal ve Uluslararası Eğitmenlik Kursları
Görev ve İşlem Basamakları:
Pilates Eğitmeni işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, üyelerin sağlık durumlarına göre amaçlanan hedeflere yönelik pilates ile ilgili araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak görev almaktadır.
A) İnsan vücudu anatomisi ve fizyolojisi,  fonksiyonları ve psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmak,B) Egzersiz yaptırılacak kişinin istediği amaca en uygun ve güvenli egzersiz programını hazırlamak amacıyla sağlık ve fizik düzeyini tespit etmek,C) Bilimsel ölçüm ve analiz yöntemleri ile kişiye en uygun egzersiz programını hazırlamakD) Yapacağı çalışma ve egzersizler hakkında kişiyi bilgilendirmekE) Pilates aletlerinin kullanılmasını öğretmek (Minder, Top, Bant, Çember, Reformer, Cadillac Tower)F) Pilatesin prensiplerini anlatmak ve uygulamalı göstermek,H) Çalışma esnasında kişinin yaptığı yanlış hareketleri düzeltmekI) Sakatlıklarda ilk müdahaleyi yapmak,J) Kişinin gösterdiği gelişmeye göre yeni programlar hazırlamak, uygulanışını göstermekK) Pilates ile ilgili tesiste kullanılan tüm malzemelerle ilgili bilgi sahibi olmak ve bunlarla ilgili kişilere bilgi verip onları yönlendirmekL) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Hangi Okul Mezunları Pilates Eğitmeni Olabilir?Ülkemizde Pilates eğitimenlik eğitimi verme yetkisine sahip en resmi ve yetkili kurum Jimnastik Federasyonu’dur. Ayrıca üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümleri ve Spor Bilimleri Fakulteleri bu eğitim seçmeli /uzmanlık dersi olarak verilmektedir.  Eğitmenlik kurslarına katılım için   lise mezunu olmanız gerekmektedir. Özel  eğitim firmaları tarafından verilen kurslarda mevcuttur. Jimnastik federasyonun bilgisi ve izni dahilinde bir çok eğitim firması gelişim seminer, kurs gibi etkinlikler düzenlemektedirler.

 1.Kademe Pilates Eğitmenlik Kursu Temel eğitim ve  yaklaşık 10 günü  kapsayan bir süredir. Teorik ve Uygulamalı eğitim sonunda sınavda başarılı olanlar bu belgeyi alabilirler. BESYO mezunlarının eğitim süresi almış oldukları derslerden muaf sayıldıkları için daha kısadır.
Pilates Eğitmenlin İlerleme Ve Kariyer Yolu:BESYO Mezunu olmayalar  ve herhangi bir branşta 1. kademe antrenör sahibi olmayanlar Temel Eğitim Programına katımalıdırlar.https://sporegitim.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/1001/231072/2021-2-antrenor-temel-egitim-basvurulari.aspx. ( Detaylı Bilgi )
Aşağıdaki Eğitimler Edevlet üzerinden başvuru yapılarak katılabilir. Düzenleyen Kurum TCFdir1. Kademe Temel Antrenör Eğitimi.  ( Temel Antrenörlük Eğitimi Alanlar,  BESYO Mezunları katılabilir. )1.KADEME PİLATES EĞİTMENLİK KURSU

2. Kademe Temel Antrenör Eğitimi2.KADEME PİLATES EĞİTMENLİK KURSU ( Salon Açmak için gereklidir )
(Detalı Bilgileri http://www.tcf.gov.tr/ adresinden bulabilirsiniz. ( Web sitesinde bulunan Kurs ilanına e-devlet üzerinden başvuru yapılmaktadır.)
https://www.tcf.gov.tr/

Pilates Eğitim Seçenekleri nelerdir ?
Pilates Matwork  Eğitimi    ( Yer egersizlerinden oluşur )Pilates Reformer Eğitimi .  ( Aletli pilates egzersizlerinin yapıldığı sistemdir. Cadillac , Tower vs ekipmanlar kullanılır.)
Öncelik olarak Cimnastik federasyonunu Türkiye’de bu konuda yetkili resmi kurumdur. Federasyon eğitimine katılarak aldığınız belge size Türkiye’de mesleki uzmanlık belgesi niteliği taşıdığı için işe girmenizde fayda sağlayacaktır.
Kendinizi geliştirmek, farklı eğitmenler tanımak ve donanımlı bir eğitmen olmak için özel eğitim firmalarının düzenlediği eğitimlere katılmanız size büyük katkı sağlayacaktır.

Detalı Bilgileri http://www.tcf.gov.tr/ adresinden bulabilirsiniz. ( Web sitesinde bulunan Kurs ilanına e-devlet üzerinden başvuru yapılmaktadır.)
1.Kademe Pilates Eğitmeni Olma Şartları ve Gerekli Belgeler:1. Kademe Temel Antrenör Eğitimini tamamladıktan sonra federasyon tarafından açılan kursa  edevlet spor bilgi sistemi üzerinden başvuru yapılır.
1- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı olmamak,2- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdasayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahutaffa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzeninişleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, yağma, dolandırılıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüzkızartıcı suçlar veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, ediminifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergikaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak3- En az 18 yaşını doldurmuş olmak4- 07.01.1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Spor Genel Müdürlüğü amatörspor dalları ceza yönetmeliğine ve federasyon disiplin talimatına göre son 3 yıl içerisinde birdefada 6 aydan fazla veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
GEREKLİ BELGELER
·         2 adet vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmez)·         Sağlık Raporu (sağlıklı olduğunuza dair dilekçenizi kendiniz yazabilirsiniz)·         Nüfus cüzdanı fotokopisi·         Son altı ay içerisinde alınmış Savcılık İyi Hal yazısı (e-devlet kanalıyla alabilirsiniz)·         Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak “Cezası Yoktur” yazısı(aslı) uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak·         • 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan   Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.Pilates Eğitmeni Nerelerde Çalışabilir ? Kamu ve Özel sektörde birçok tesiste görev alabilir. Son yıllarda Türkiye’de  spor tesisi sayısında  artış birçok iş fırsatını beraberinde getirmiştir. Özel ve butik pilates stüdyoları eğitmenlerin en çok istihdam edildikleri yerler olarak görülmektedir.

Pilatess Eğitmenin Maaşı ne  kadardır ?
          Sektöre ilk başlayanlar ve deneyimli eğitmenlerin maaşı asgari ücret ve 10.000 TL arasında değişmektedir. Son yıllarda kişiye özel ders veren eğitmenlerin ücretleri  birçok sektörde alınan ücretlerin üstünde olduğu gözlemlenmektedir.
Donanımlı Bir Pilates Eğitmenin Alması Gereken Eğitimler Nelerdir?
Sürekli gelişen ve eğitmenin kendisini yenilemesi gereken bir meslektir. Eğitmen olacak kişilerin sağlık ve antrenman prensipleri ile ilgili kendisini çok iyi yetiştirmesi donanımlı hale getirmesi gereken bir meslektir. Yurt içi ve yurtdışı gelişmeleri yakından takip eden, teknoloji ve sporu bilen eğitmenler sektörde ön plana çıkmaktadır. Unutmayalım ki çalışma konumuz insan sağlığıdır. Yanlış antrenman planlaması ve yanlış bilgiler birçok eğitmenin yasal olarak zorluklar yaşamasına neden olmuştur.  Bu konuda gerekli önemi göstermeli ve doğru yerlerden doğru bilgileri öğrenerek bu işi yapmanızı öneriyoruz.
Olmazsa olmaz eğitimlerden bazıları;• İlk Yardım Eğitimi• Anatomi ve Fizyoloji Eğitimi• Spor Psikolojisi Eğitimi• Spor Beslenmesi Eğitimi• Etkili iletişim ve İkna teknikleri• Ulusal  ve Uluslarası Federasyonların vermiş olduğu resmi antrenör lisanlı eğitimler.
Pilates Eğitmeni Çalışma Koşulları:
Tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak çalışılan bir sektördür. Tesisin  büyüklüğü,  üye kapasitesi ve aktivitelerine göre çalışan personel sayısı doğru orantılıdır. Aletli pilates egzersizleri kişiye özel verilen bir sistemdir. Yaklaşık 60 dk /1 Saat gibi bir süreyi kapsamaktadır.
Pilates Eğitmeni Nasıl iş bulunur ?
Eğitimleriniz aldınız sıra iş bulmada; unutmayalım ki her sektörde olduğu gibi bu sektörde de rekabet üst düzeydedir. Fark yaratan eğitmenler yeterli eğitim bilgisine ve donanıma sahip kişiler olmaktadır. Eğitim dışında dış görünüş hayat tarzınız,  üyelerle olan iletişiminiz sizi öne çıkaracak özelliklerdir. Pilates Eğitmeni İş İlanlarına web üzerinden yayın yapan birçok iş bulma sitesinden ulaşabilir başvu yapabilirsiniz. Sporkariyerim. com.tr olarak sektörde bu konuda çalışmalar yürütmekteyiz. Ayrıca çalışmak istediğiniz yerlerin listesini çıkararak bire bir müracat edebilirsiniz. Eğitmenlik yapan kişilerde sizi ihtiyacı olan yerlere yönlendirebilir iş bulmanıza yardımcı olabilirler.
Örnek Bir İş İlanı ve Aranılan Şartlar :
 Pilates Eğitmeni olarak görev almak üzere,·         Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu mezunu, veya İlgili eğitime sahip kursları tamamlamış·         Ulusal ve Uluslararası pilates sertifikalarına sahip,·         Pilates alanında aktif çalışma deneyimi olan,·         Pilates Reformar ve Grup Dersi tecrübesi olan,·         Sporu bir yaşam biçimi olarak benimsemiş,·         Öğrenmeye ve gelişime açık,·         Güler yüzlü, insan ilişkilerinde başarılı, iletişim becerisi yüksek,·         Dinamik ve proaktif,·         Ekip çalışmasına yatkın          Pilates Eğitmeni adayları ile tanışmak isteriz.
Not: Cimnastik Federasyonu Eğitimi dışında ülkemizde yurt dışına bağlı eğitim kurumları mevcuttur. Bu eğitimlere katılarak kendinizi geliştirebilir aranılan eğitmen olabilirsiniz.
Pilates Salonu Nasıl Açılır ?

Pilates salonu açmak ve kişiye özel dersler vermek birçok girişimcinin son yıllarda tercih ettiği bir yoldur. Peki böyle bir işletme için ne gerekli?
Öncelikle yasal şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı izinleri, Belediye Ruhsatı gibi izinlerin yanında vergi veren bir şirket olmanız gerekmektedir. İşyeri açma ile ilgili gereklilikleri yerine getirmek ilk başlamanız gereken adımdır. Sadece pilates eğitimi verilecek bir işletme için Jimnastik Federasyonundan alınmış
2. Kademe Pilates Eğitmenlik Belgesi şartı vardır. Yani işletme sahibinin ve ya çalışan personelin bu belgeye sahip olması gerekir.  Sadece TCF den alınması gereken bir belgedir. Özel Eğitim kurumlarının belgeleri ile salon açılmaz.
2. Adım ise böyle bir işletmeyi nerede açacaksınız yer araştırması, Pazar araştırması, arz talep ilişkisi gibi araştırmaların yapılması önem taşımaktadır. Müşterileriniz kim olacak sorusu sizi bu konuda yönlendirecektir. 
3.Adım verilecek hizmet Pilatesin aletli ve aletsiz olmak üzere hizmet veren yerler vardır. Özellikle Reformer Pilates salonları büyük ilgi görmektedir.
Not: İş yeri açacaklar mekanın uygunluğunu dükkan açılabilir izni ve il spor talimatlarını incelemeden uygunluk almadan kira sözleşmesi imzalamamasında fayda vardır.
Avrupa’da nasıl pilate eğitmeni olarak çalışabilirim.
AVRUPA BİRLİĞİ ONAYLI EĞİTMEN OLMA FIRSATI  
EuropeActive, merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Sağlık ve Fitness sektörünü temsil eden lider bir kuruluştur. EuropeActive sektöre değer katmak ve mesleki tanımlamayı sağlamak adına Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak sektörde önemli bir role sahiptir. Eğitimlerimiz EuropeActive tarafından akredite edilerek sertifikasyonu sağlanmaktadır.
EREPS/TREPS, Türkiye genelinde egzersiz ve fitness sektörü içerisinde çalışan tüm eğitmenleri , antrenörleri ve eğiticileri kapsayan ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde bu kişileri kaydetmek için oluşturulmuş bağımsız bir sistemdir.Merkezi Avrupa veri tabanına dayanan Pan-Avrupa Sistemidir. Bu sisteme kayıtlanma demek, bir meslek egzersiz uzmanı olarak öngörülen minimum iyi uygulama standartlarını yerine getirdiğiniz anlamına gelir.
Sertifikalar, 56 ülkede geçerliliği onaylanmış kurum olan Europe&Active tarafından, eğitimi başarı ile tamamlamış katılımcılara gönderilmektedir.